THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

Thư chúc tết Tân sửu của thầy Hiệu trưởng

Ngày đăng: 06-02-2021

 

Kon Tum, ngày 06  tháng 02 năm 2021