THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Kon Tum năm học 2021-2022

Ngày đăng: 20-05-2021

TIN TỨC LIÊN QUAN

Sơ đồ phòng kiểm tra năng lực lớp 6

Sơ đồ phòng kiểm tra năng lực lớp 6

Ngày đăng: 15-06-2021240
Thông báo tuyển sinh lớp 6 hệ chất lượng cao năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh lớp 6 hệ chất lượng cao năm học 2021-2022

Ngày đăng: 12-06-2021556
Phiếu khai báo y tế

Phiếu khai báo y tế

Ngày đăng: 12-06-20211010
Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 hệ chất lượng cao năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 hệ chất lượng cao năm học 2021-2022

Ngày đăng: 03-06-2021664
back-to-top