THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

Thông báo tuyển sinh lớp 6 hệ chất lượng cao năm học 2021-2022

Ngày đăng: 12-06-2021

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS-THSP                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                LÝ TỰ TRỌNG

 

 
 

 

       Số:       /TB-LTT                               Kon Tum, ngày      tháng     năm 2021 

 

THÔNG BÁO

THỜI GIAN KIỂM TRA ĐỐI VỚI LỚP 6,

HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

Năm học 2021-2022

 

          Căn cứ công văn số: 978/SGDĐT-QLCLDGCN, ngày 11/6/2021 của Sở GD và ĐT V/v thay đổi thời gian tuyển sinh năm học 2021-2022, Trường THCS THSP Lý Tự Trọng thông báo đến cha mẹ học sinh (CMHS) và học sinh dự tuyển vào lớp 6, hệ chất lượng cao, như sau:

1.  Thời gian kiểm tra: ngày 16 -17/6/2021.

    - Thời gian làm bài và Lịch kiểm tra cụ thể:

 

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ phát

đề kiểm tra cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

16/6/2021

Chiều

Triển khai Quy chế thi cho thí sinh (Bắt đầu từ 14h00)

17/6/2021

Sáng

(HS có mặt lúc 7g00)

Tiếng Việt

70 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

(HS có mặt lúc 13g00)

Toán

40 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Tiếng Anh

40 phút

15 giờ 10

15 giờ 15

 

          2. Nộp PHIẾU KHAI BÁO Y TẾ

Chiều 16/6/2021, khi học quy chế thi, thí sinh phải nộp PHIẾU KHAI BÁO Y TẾ tại phòng kiểm tra cho giám thị.

          - Phiếu khai báo y tế CMHS tải ở Website nhà trường, điền đủ thông tin và in ra để thí sinh mang nộp.

          3. Bảo đảm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

          - Tất cả CMHS và thí sinh thực hiện nghiêm túc về “5 K“. CMHS đưa đón con em, không tập trung tại cổng trường, đứng cách cổng trường tối thiểu 20m, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi.

          - Thí sinh Kiểm tra từ phòng số 01 đến phòng số 08 tại Khu A, ra vào cổng chính đường Phan Chu Trinh.

          - Thí sinh Kiểm tra từ phòng số 09 đến phòng số 21 tại Khu C, ra vào cổng phụ đường Nguyễn Thái Học.

(CMHS và thí sinh xem sơ đồ phòng kiểm tra kèm theo)

          - CMHS không được vào trường, việc hướng dẫn học sinh vào phòng sẽ do các giám thị thực hiện.

          4. Thông tin trên website nhà trường tại địa chỉ: thcslytutrong.edu.vn

          - Bao gồm: Thông báo; Sơ đồ phòng kiểm tra; thời gian kiểm tra; Phiếu khai báo y tế, số báo danh; phòng kiểm tra...Vì vậy, đề nghị CMHS không đến trường để tránh tập trung đông người.

          - Ngoài ra, các nội dung trên cũng có ở Fanpage nhà trường tại địa chỉ: THCS LÝ TỰ TRỌNG.

          - Đặc biệt, nhà trường thường xuyên nhắn tin nhắc nhở (về thời gian kiểm tra, môn kiểm tra, thời gian đón các em...) trên số điện thoại mà CMHS đã đăng ký khi nộp hồ sơ.

          Nhà trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của CMHS.

         

 

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Website trường;

- Lưu VP.

         

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2021-2022 của Liên đội Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2021-2022 của Liên đội Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

Ngày đăng: 20-11-2021112
Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2021-2022 của Liên đội Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2021-2022 của Liên đội Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

Ngày đăng: 16-11-202183
Chi đoàn giáo viên Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng  với những hoạt động ý nghĩa trong năm học 2020-2021

Chi đoàn giáo viên Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng với những hoạt động ý nghĩa trong năm học 2020-2021

Ngày đăng: 14-11-202197
Danh sách phòng thi HSG khối 9 năm học 2021-2022

Danh sách phòng thi HSG khối 9 năm học 2021-2022

Ngày đăng: 14-11-2021363
back-to-top