THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

Phiếu khai báo y tế

Ngày đăng: 12-06-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS THSP

LÝ TỰ TRỌNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

PHIẾU KHAI BÁO Y TẾ

(Dùng cho học sinh dự tuyển vào lớp 6,

Hệ chất lượng cao, Trường THCS THSP Lý Tự Trọng

năm học 2021-2022 )

 

Nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe của tất cả học sinh dự thi và thực hiện nghiêm  các biện pháp phòng chống dịch của các cấp, Trường THCS THSP Lý Tự Trọng kính đề nghị Cha mẹ học sinh thực hiện việc khai báo y tế cho học sinh đầy đủ theo mẫu dưới đây.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Cha mẹ học sinh!

Họ và tên cha hoặc mẹ HS hoặc người giám hộ:……………………………………….

Số điện thoại .......................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………...

Họ và tên HS dự thi: ……………………………………………………………………..

Số Báo Danh:………. …….Phòng thi số: ……………….

1. Trong vòng 21 ngày, bản thân học sinh và người thân sống cùng nhà:

Không

Có tiếp xúc với những trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 không?

 

 

Có đi /về từ vùng có dịch Covid-19 không? (nếu có, ghi rõ địa chỉ)

Địa điểm(Xã/Huyện/Tỉnh(Thành phố):……………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 

 

Có tiếp xúc với trường hợp đi về từ vùng dịch không?

 

 

2. Sức khỏe hiện tại của học sinh có các biểu hiện sau đây không?

 

 

 Sốt

 

 

 Ho

 

 

 Khó thở

 

 

 Mệt mỏi

 

 

Các biểu hiện khác

 

 

Tôi xin cam đoan, các thông tin tôi khai báo cho học sinh trên là đúng sự thật.

 

 

 

Kon Tum, ngày .... tháng  6  năm 2021

CHA MẸ HỌC SINH

(Ký, ghi rõ họ tên)

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2021-2022 của Liên đội Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2021-2022 của Liên đội Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

Ngày đăng: 20-11-2021110
Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2021-2022 của Liên đội Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2021-2022 của Liên đội Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

Ngày đăng: 16-11-202182
Chi đoàn giáo viên Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng  với những hoạt động ý nghĩa trong năm học 2020-2021

Chi đoàn giáo viên Trường THCS - THSP Lý Tự Trọng với những hoạt động ý nghĩa trong năm học 2020-2021

Ngày đăng: 14-11-202197
Danh sách phòng thi HSG khối 9 năm học 2021-2022

Danh sách phòng thi HSG khối 9 năm học 2021-2022

Ngày đăng: 14-11-2021362
back-to-top