THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

Triển khai phổ biến các văn bản Luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 25-02-2021

Tải file đính kèm:van_ban_1614222167.pdf

back-to-top