Niên Thống Kê

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO KON TUM            

 TRƯỜNG THCS-THSP LÝ TỰ TRỌNG

 

            BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH

 

                     

Stt

Năm học

Tổng số lớp

Tổng số học sinh

Trong đó chia ra

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Tổng số lớp

Tổng số học sinh

Tổng số lớp

Tổng số học sinh

Tổng số lớp

Tổng số học sinh

Tổng số lớp

Tổng số học sinh

1

2015-2016

48

1782

13

507

16

597

9

329

10

349

2

2016-2017

49

1891

13

511

13

495

15

580

8

305

3

2017-2018

50

1962

12

489

13

506

13

493

10

474

4

2018-2019

50

1918

14

526

12

492

13

488

11

412

5

2019-2020

36

1418

9

368

9

349

9

349

9

352

6

2020-2021

37

1488

11

450

9

356

9

351

8

331