header
  THCS Lý Tự Trọng

  THCS Lý Tự Trọng

  THCS Lý Tự Trọng

  THCS Lý Tự Trọng

  THCS Lý Tự Trọng

  THCS Lý Tự Trọng

  Thời khóa biểu chính khóa của HS

  Ngày đăng: 09-01-2021

  Tải file đính kèm:thoi_khoa_bieu_1610196285.pdf

  Chi đoàn 1

  Chi đoàn 1 là một trong các Chi đoàn  xuất sắc của trường THCS Lý Tự Trọng và là Thành phần quan trong trong công cuộc xây dựng phát triển trường hợc

  Công đoàn 1

  Công đoàn 1 là một trong cá Công đoàn xuất sắc của trường THCS Lý Tự Trọng và là Thành phần quan trong trong công cuộc xây dựng phát triển trường hợc

  Đội TNTP 1

  Đội TNTP 1 là một trong các Đội TNTP xuất sắc của trường THCS Lý Tự Trọng và là Thành phần quan trong trong công cuộc xây dựng phát triển trường hợc

  Chi bộ 1

  Chi bộ 1 là một trong các chi bộ xuất sắc của trường THCS Lý Tự Trọng và là Thành phần quan trong trong công cuộc xây dựng phát triển trường hợc

  Thống kê truy cập

  Hôm nay 12
  Tuần này 17420
  Tháng này 40454
  Năm này 40454
  Tổng                          1742237