THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

TỔ TOÁN

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0932013671

Email: ntttrang1508.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Lê Thị Tuyết Vinh

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0775552626

Email: vinhthcscva.dakha@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Châu Thị Bích Hoàng

Chức vụ: Tổ trưởng

Điện thoại: 0905317955

Email: ctbhoang0606.ntkt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Hương

Chức vụ: Tổ phó

Điện thoại: 0962383839

Email: dtthuong2603.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Vũ Thị Việt Thanh

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0973790999

Email: vthanh.gdst@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Ngô Thị Vân Chuyên

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0905320743

Email: vohoangphucchuyen@gmail.com

person1

Họ và tên: Trần Vị

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0984546923

Email: tranvikt@gmail.com

person1

Họ và tên: Trần Quốc Cảnh

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 039718790

Email: canhtranquoc@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Trà

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0988420804

Email: kimtra89@gmail.com

person1

Họ và tên: Đoàn Xuân Yên

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0905557290

Email: xuanyentoan@gmail.com

person1

Họ và tên: Ao Thành Trung

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0984281865

Email: aothanhtrung@yahoo.com.vn

back-to-top