THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng
THCS Lý Tự Trọng

TỔ LÍ-CÔNG NGHỆ-TIN HỌC

person1

Họ và tên: Ths Dương Thị Minh Ánh

Chức vụ: Tổ trưởng

Điện thoại: 0984224645

Email: minhanhk2@gmail.com

person1

Họ và tên: Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0934815558

Email: thuytienkt152@gamil.com

person1

Họ và tên: Dương Thị Thủy

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 038345793

Email: duongthuykt84@gmail.com

person1

Họ và tên: Trì Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0981315506

Email: h.nhung2912@yahoo.com.vn

person1

Họ và tên: Võ Thị Phương Thảo

Chức vụ: Tổ phó

Điện thoại: 0976959353

Email: thaophuongthy@gmail.com

person1

Họ và tên: Lâm Văn Dũng

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 038819587

Email: lamvdung2109@gmail.com

person1

Họ và tên: Lê Hoàng Anh

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0985648399

Email: lhanh1610.ltt@kontum.edu.vn

person1

Họ và tên: Hà Huy Dáp

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 039679789

Email: hahuydap@gmail.com

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0977434065

Email: nguyenthitam.nh78@gmail.com

person1

Họ và tên: Lê Thị Kim Chi

Chức vụ: Tổ Viên

Điện thoại: 0346914698

Email: lchi.gdst@kontum.edu.vn

back-to-top