TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN (KHTN)

Đinh Thị Hường

Đinh Thị Hường

Tổ Viên
Đặng Thị Dung

Đặng Thị Dung

Tổ Viên
Nguyễn Thị Thanh Gương

Nguyễn Thị Thanh Gương

Tổ Viên
Nguyễn Văn Tú

Nguyễn Văn Tú

Tổ Viên
Nguyễn Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Kim Chi

Tổ Viên
Nguyễn Thái Hòa

Nguyễn Thái Hòa

Tổ Viên
Đỗ Trần Bích Thủy

Đỗ Trần Bích Thủy

Tổ Viên
Võ Thị Kim Quy

Võ Thị Kim Quy

Tổ Phó chuyên môn
Lê Thị Kim Chi

Lê Thị Kim Chi

Tổ Viên
Hà Huy Dáp

Hà Huy Dáp

Tổ Viên
Lê Hoàng  Anh

Lê Hoàng Anh

Tổ Viên
Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Tổ Viên
Ngô Thị Kim  Soa

Ngô Thị Kim Soa

Tổ trưởng tổ chuyên môn
Võ Thị Phương Thảo

Võ Thị Phương Thảo

Tổ phó chuyên môn
Nguyễn Thị Đủ

Nguyễn Thị Đủ

Tổ Viên
Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên

Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên

Tổ Viên
Lâm Văn  Dũng

Lâm Văn Dũng

Tổ Viên
Võ Thị Ái Nhi

Võ Thị Ái Nhi

Tổ viên