TỔ TIN

Tô Tấn Khoa

Tô Tấn Khoa

Tổ viên
Nguyễn Thị Ánh Quyên

Nguyễn Thị Ánh Quyên

Tổ viên
Thạc sỹ Dương Thị Minh Ánh

Thạc sỹ Dương Thị Minh Ánh

Tổ trưởng tổ chuyên môn
Trì Thị Hồng Nhung

Trì Thị Hồng Nhung

Tổ Viên
Dương Thị THủy

Dương Thị THủy

Tổ viên

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN (KHTN)

Đinh Thị Hường

Đinh Thị Hường

Tổ Viên
Đặng Thị Dung

Đặng Thị Dung

Tổ Viên
Nguyễn Thị Thanh Gương

Nguyễn Thị Thanh Gương

Tổ Viên
Nguyễn Văn Tú

Nguyễn Văn Tú

Tổ Viên
Nguyễn Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Kim Chi

Tổ Viên
Nguyễn Thái Hòa

Nguyễn Thái Hòa

Tổ Viên
Đỗ Trần Bích Thủy

Đỗ Trần Bích Thủy

Tổ Viên
Võ Thị Kim Quy

Võ Thị Kim Quy

Tổ Phó chuyên môn
Lê Thị Kim Chi

Lê Thị Kim Chi

Tổ Viên
Hà Huy Dáp

Hà Huy Dáp

Tổ Viên
Lê Hoàng  Anh

Lê Hoàng Anh

Tổ Viên
Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Tổ Viên
Ngô Thị Kim  Soa

Ngô Thị Kim Soa

Tổ trưởng tổ chuyên môn
Võ Thị Phương Thảo

Võ Thị Phương Thảo

Tổ phó chuyên môn
Nguyễn Thị Đủ

Nguyễn Thị Đủ

Tổ Viên
Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên

Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên

Tổ Viên
Lâm Văn  Dũng

Lâm Văn Dũng

Tổ Viên
Võ Thị Ái Nhi

Võ Thị Ái Nhi

Tổ viên

TỔ THỂ DỤC - NGHỆ THUẬT

Nguyễn Ngọc Thành

Nguyễn Ngọc Thành

Tổ viên
Phạm Chí Tâm

Phạm Chí Tâm

Tổ viên
Nguyễn Đạo Quang

Nguyễn Đạo Quang

Tổ viên
Võ Thị Nguyên Hằng

Võ Thị Nguyên Hằng

Tổ viên
Nguyễn Thị Thúy Linh

Nguyễn Thị Thúy Linh

Tổ viên
Mai Viết Đào

Mai Viết Đào

Tổ Phó chuyên môn
Nguyễn Thế Cường

Nguyễn Thế Cường

Tổ trưởng chuyên môn
Lê Văn Thanh

Lê Văn Thanh

Tổ Trưởng
Nguyễn Ngọc Quang

Nguyễn Ngọc Quang

Tổ viên
Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh

Tổ Viên
Nguyễn Mạnh Hảo

Nguyễn Mạnh Hảo

Tổ viên

TỔ SỬ -ĐỊA - GDCD

Nguyễn Thị Kim Phượng

Nguyễn Thị Kim Phượng

Tổ viên
Nguyễn Thị Kim Dinh

Nguyễn Thị Kim Dinh

Tổ viên
Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền

Tổ Viên
Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Tổ Viên
Đào Thị Hảo

Đào Thị Hảo

Tổ Phó chuyên môn
Đặng Thị Huệ

Đặng Thị Huệ

Tổ Viên
Nguyễn Thị Hồng Diễm

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Tổ Trưởng chuyên môn
Nguyễn Thị Lụa

Nguyễn Thị Lụa

Tổ Viên
Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Hiền

Tổ Viên
Trần Thị Hiếu

Trần Thị Hiếu

Tổ Viên

BAN GIÁM HIỆU

ThS Trương Văn Huy

ThS Trương Văn Huy

Phó Hiệu trưởng
ThS Trần Ngọc Lâm

ThS Trần Ngọc Lâm

Hiệu trưởng
Nguyễn Lê Thanh Hương

Nguyễn Lê Thanh Hương

Phó Hiệu Trưởng

TỔ VĂN PHÒNG

Lương Tấn Bình

Lương Tấn Bình

Tổ viên
Đỗ Thị Thúy Kiều

Đỗ Thị Thúy Kiều

Tổ Trưởng
Phạm Thị Thu Hòa

Phạm Thị Thu Hòa

Tổ Viên
Trần Thị Thu

Trần Thị Thu

Tổ Viên
Nguyễn Sỹ Hóa

Nguyễn Sỹ Hóa

Tổ Viên

TỔ TOÁN

Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị Tâm

Tổ Viên
Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Tổ Viên
Lê Thị Tuyết Vinh

Lê Thị Tuyết Vinh

Tổ Viên
Châu Thị Bích Hoàng

Châu Thị Bích Hoàng

Tổ trưởng
Đỗ Thị Thanh Hương

Đỗ Thị Thanh Hương

Tổ phó
Vũ Thị Việt Thanh

Vũ Thị Việt Thanh

Tổ Viên
Ngô Thị Vân Chuyên

Ngô Thị Vân Chuyên

Tổ Viên
Trần Vị

Trần Vị

Tổ Viên
Trần Quốc Cảnh

Trần Quốc Cảnh

Tổ Viên
Nguyễn Thị Kim Trà

Nguyễn Thị Kim Trà

Tổ Viên
Đoàn Xuân Yên

Đoàn Xuân Yên

Tổ Viên
Ao Thành Trung

Ao Thành Trung

Tổ Viên
Phạm Thị Bích Thảo

Phạm Thị Bích Thảo

Tổ viên
Trần Thanh Đức

Trần Thanh Đức

Tổ viên
Bùi Thị Bình

Bùi Thị Bình

Tổ viên

TỔ NGỮ VĂN

Nguyễn Thị Phương Thanh

Nguyễn Thị Phương Thanh

Tổ Viên
Lương Hoàng Phg Thảo

Lương Hoàng Phg Thảo

Tổ phó chuyên môn
Lưu Thị Liên Phương

Lưu Thị Liên Phương

Tổ Viên
Trương Thị Kim Nhu

Trương Thị Kim Nhu

Tổ Viên
Lê Kim Uyên

Lê Kim Uyên

Tổ phó
Phan Thị Thuý Hà

Phan Thị Thuý Hà

Tổ Trưởng
Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Tổ Viên
Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Nguyệt

Tổ viên
Huỳnh Thị Bích Vân

Huỳnh Thị Bích Vân

Tổ Viên
Từ Thị Xuân Liên

Từ Thị Xuân Liên

Tổ Viên
Đồng Thị Thanh Dung

Đồng Thị Thanh Dung

Tổ Viên
Cao Thị Nhàn

Cao Thị Nhàn

Tổ Viên

TỔ TIẾNG ANH

Thạc sỹ Phan Thị Thanh Hoàng

Thạc sỹ Phan Thị Thanh Hoàng

Tổ Viên
Nguyễn Thị Mỹ Dụng

Nguyễn Thị Mỹ Dụng

Tổ Viên
Nguyễn Thị Minh Hiền

Nguyễn Thị Minh Hiền

Tổ Viên
Lê Thị Nhất Nguyên

Lê Thị Nhất Nguyên

Tổ Viên
Hoàng Thị Mỹ Hương

Hoàng Thị Mỹ Hương

Tổ Trưởng
Trần Thị Thu Vân

Trần Thị Thu Vân

Tổ Phó
Trần Thị Tuyết Sương

Trần Thị Tuyết Sương

Tổ Viên
Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh

Tổ viên