header
  Banner3

  Banner3

  Banner1

  Banner1

  Banner5

  Banner5

  Banner 2

  Banner 2

  Ngày đăng: --

  Tải file đính kèm:

  Thứ 2, 21/10/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  Dạy và học theo TKB.

  Thứ 3, 22/10/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  Dạy và học theo TKB.

  Thứ 4, 23/10/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  Dạy và học theo TKB.

  Thứ 5, 24/10/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  - Dạy và học theo TKB.

  Thứ 6, 25/10/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  - Dạy và học theo TKB.

  - Kiểm tra 1 tiết tập trung môn tiếng Anh lớp 7, tiết 3.

  - Kiểm tra 1 tiết tập trung môn Sinh học lớp 7, tiết 4.

  Thứ 7, 26/10/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  - HS được nghỉ học.

  Chủ nhật, 27/10/2019

  HS được nghỉ học.

  Thống kê truy cập

  Hôm nay 344
  Tuần này 1298
  Tháng này 16111
  Năm này 16111
  Tổng 16111