header
  Banner6

  Banner6

  Banner7

  Banner7

  Banner1

  Banner1

  Banner5

  Banner5

  Banner8

  Banner8

  Thứ 2, 09/12/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIỀU

  Dạy và học theo TKB.

  Thứ 3, 10/12/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  - Dạy và học theo TKB.

  - Kiểm tra 1 tiết Đại số 8 - Tiết 4.

  Thứ 4, 11/12/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  - Dạy và học theo TKB.

  - Kiểm tra 1 tiết Đại số 7 - Tiết 4.

  Thứ 5, 12/12/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  Dạy và học theo TKB.

  Thứ 6, 13/12/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  Dạy và học theo TKB.

  Thứ 7, 14/12/2019

  SÁNG

  Dạy và học theo TKB.

  CHIẾU

  - HS được nghỉ học.

  - Hội nghị kiểm điểm Đảng viên cuối năm (14h00).

  Chủ nhật, 15/12/2019

  HS được nghỉ học.

  Thống kê truy cập

  Hôm nay 34
  Tuần này 1861
  Tháng này 10492
  Năm này 64448
  Tổng                          64448