header

Ngoại ngữ

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Hằng

Chức vụ: Tổ trưởng

Điện thoại:

Gmail:

person1

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hương

Chức vụ: Tổ phó

Điện Thoại:

Gmail:

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hiển

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:

Gmail:

 

person1

Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Anh

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:

Gmail:

person1

Họ và tên: Lê Thị Nhất Nguyên

Chức vụ: Giáo viên

Điện Thoại:

Gmail:

Thứ 2, 13/05/2019

Buổi sáng 

Dạy và học theo TKB.

Buổi chiều 

Dạy và học theo TKB.

Thứ 3, 14/05/2019

Buổi sáng 

Dạy và học theo TKB.

Buổi chiều 

Dạy và học theo TKB.

Thứ 4, 15/05/2019

Buổi sáng

Dạy và học theo TKB.

Buổi chiều 

Dạy và học theo TKB.

Thứ 5, 16/05/2019

Buổi sáng 

Học sinh được nghỉ học.

Buổi chiều 

Học sinh được nghỉ học.

Thứ 6, 17/05/2019

Buổi sáng 

- Họp HĐLT vào lúc 8h50.

- Học sinh được nghỉ học.

Buổi chiều 

Học sinh được nghỉ học.

Thứ 7, 18/05/2019

Buổi sáng

Học sinh được nghỉ học.

Buổi chiều 

Học sinh được nghỉ học.

Chủ nhật, 19/05/2019

Học sinh được nghỉ học.

Hình ảnh hoạt động

photos

Hình ảnh hoạt động năm 2017 tại trường THCS Lý Tự Trọng

Thống kê truy cập

Hôm nay 368
Hôm qua 336
Truy cập trung bình 1857
Tổng 111436