header

Ban giám hiệu

person1

Họ và tên: Trần Ngọc Lâm

Chức vụ: Hiệu trưởng

Điện thoại: (060)3862662

Email: thspltt@gmail.com

person1

Họ và tên: Trương Văn Huy

Chức vụ: Hiệu phó

Điện thoại: (060)3862662

Email: nguyenhuy.kontum@gmail.com

person1

Họ và tên: Phạm Đức Phước

Chức vụ: Hiệu phó

Điện thoại: 0905178168

Email: pdphuoc0109.ltt@kontum.edu.vn

Thứ 2, 13/05/2019

Buổi sáng 

Dạy và học theo TKB.

Buổi chiều 

Dạy và học theo TKB.

Thứ 3, 14/05/2019

Buổi sáng 

Dạy và học theo TKB.

Buổi chiều 

Dạy và học theo TKB.

Thứ 4, 15/05/2019

Buổi sáng

Dạy và học theo TKB.

Buổi chiều 

Dạy và học theo TKB.

Thứ 5, 16/05/2019

Buổi sáng 

Học sinh được nghỉ học.

Buổi chiều 

Học sinh được nghỉ học.

Thứ 6, 17/05/2019

Buổi sáng 

- Họp HĐLT vào lúc 8h50.

- Học sinh được nghỉ học.

Buổi chiều 

Học sinh được nghỉ học.

Thứ 7, 18/05/2019

Buổi sáng

Học sinh được nghỉ học.

Buổi chiều 

Học sinh được nghỉ học.

Chủ nhật, 19/05/2019

Học sinh được nghỉ học.

Hình ảnh hoạt động

photos

Hình ảnh hoạt động năm 2017 tại trường THCS Lý Tự Trọng

Thống kê truy cập

Hôm nay 381
Hôm qua 336
Truy cập trung bình 1857
Tổng 111447